Herba

PROGLAS

Proglas

PROGLAS

(Kliknutím na obálku knihy otvoríš Proglas na čítanie)

Zo staroslovienčiny preložil univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny
Prebásnil PhDr. Viliam Turčány
Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec
Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turčány
Do angličtiny preložila Mgr. Michaela Chorváthová
Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus a prof. PhDr. ThDr. Štefan Vragaš
Ilustroval Akad. mal. Mikuláš Klimčák
Graficky upravil Akad. mal. Stanislav Stankoci

Translated from the Old Slavonic into modern Slovak by Prof. Eugen Pauliny, PhD and Viliam Turčány, PhD
Foreword by Ján Chryzostom Cardinal Korec
Afterword and Comments by Viliam Turčány, PhD
Translated into English by Michaela Chorváthová, MA
Reviewers Assoc. Prof. Milan Rúfus, PhD and Prof. Štefan Vragaš, PhD, DD
Illustrated by Mikuláš Klimčák, MA
Graphic Design Stanislav Stankoci, MA
PROGLAS z vydavateľstva HERBA


Proglas, 1. vydanie, Herba 1996
Proglas, 2. vydanie, Herba 1998
Proglas, 3. vydanie, Herba 1998


Vydavateľstvo HERBA | Knihy vydavateľstva HERBA
© from 1996 Herba. Všetky práva vyhradené. Herba je ochranná známka spoločnosti Herba, s.r.o.