Herba

PROGLAS

Proglas

PROGLAS

(Kliknutím na obálku knihy otvoríš Proglas na čítanie)
Venované 90. výročiu narodenia významného slovenského básnika, prekladateľa a literárneho vedca PhDr. Viliama Turčányho.
Zo staroslovienčiny preložil univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny a prebásnil PhDr. Viliam Turčány
Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec
Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turčány
Do angličtiny preložila Mgr. Michaela Chorváthová
Do taliančiny preložil a v spolupráci s Viliamom Turčánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav Vallo
Do Španielčiny preložili doc. Dr. Salustio Alvarado a doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Do macedónčiny preložil Stojan Lekoski
Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus a prof. PhDr. ThDr. Štefan Vragaš
Ilustroval Vincent Hložník
Graficky upravil Stanislav Stankoci

Translated from the Old Slavonic into modern Slovak by Prof. Eugen Pauliny, PhD and Viliam Turčány, PhD
Foreword by Ján Chryzostom Cardinal Korec
Afterword and Comments by Viliam Turčány, PhD
Translated into English by Michaela Chorváthová, MA
Translated into Italian with Viliam Turčány and Marco Belocchi by Stanislav Vallo
Translated into Spanish by doc. Dr. Salustio Alvarado and doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Translated into Macedonian by Stojan Lekoski
Reviewers Assoc. Prof. Milan Rúfus, PhD and Prof. Štefan Vragaš, PhD, DD
Illustrated by Vincent Hložník
Graphic Design Stanislav StankociPROGLAS z vydavateľstva HERBA


Proglas, 1. vydanie, Herba 1996
Proglas, 2. vydanie, Herba 1998
Proglas, 3. vydanie, Herba 1998


Vydavateľstvo HERBA | Knihy vydavateľstva HERBA
© from 1996 Herba. Všetky práva vyhradené. Herba je ochranná známka spoločnosti Herba, s.r.o.